เช่ารถพร้อมคนขับรถ

ประเภท รถที่ให้บริการ

รถเก๋ง 4 ประตู
จำกัด 2 ท่าน, 2 กระเป๋า
รถครอบครัว ส่วนตัว
จำกัด 4 ท่าน, 4 กระเป๋า
รถตู้ ส่วนตัว
จำกัด 10 ท่าน, 10 กระเป๋า

เช่ารถพร้อมคนขับรถ

For Last Minute Bookings by SMS or Call: 089-649-6164

บริการรถเช่า รถตู้พร้อมคนขับ ในเกาะภูเก็ตเท่านั้น

รถเก๋ง 4 ประตู

1-2 3-4

รถครอบครัว ส่วนตัว

3-4 3-4

รถตู้ ส่วนตัว

5-10 3-4

เช่ารถพร้อมคนขับรถ เป็นเวลา 5 ชั่วโมง
(รวม น้ำมันและบริการคนขับรถแล้ว)

1,800 บาท
จองทันที
2,500 บาท
จองทันที
2,800 บาท
จองทันที
เช่ารถพร้อมคนขับรถ เป็นเวลา 8 ชั่วโมง
(รวม น้ำมันและบริการคนขับรถแล้ว)
หากเลยชั่วโมงที่กำหนด ชำระเพิ่ม 300 บาทต่อชั่วโมง
2,500 บาท
จองทันที
3,000 บาท
จองทันที
3,300 บาท
จองทันที
เช่ารถพร้อมคนขับรถ เป็นเวลา 12 ชั่วโมง
( ไม่เกิน 12 ขั่วโมง)
(รวม น้ำมันและบริการคนขับรถแล้ว)
3,000 บาท
จองทันที
3,500 บาท
จองทันที
3,800 บาท
จองทันที
ราคาดังกล่าวรวม: รถปรับอากาศ, คนขับ, น้ำมัน ค่าภาษีและค่าบริการ
สำหรับการจองด่วน โทรหาเราได้ที่ : 089-649-6164